Telekomunikacja

W telekomunikacji używa się różnych rodzajów oznaczeń naziemnych. Słupki oznaczeniowe służą do określania miejsca przebiegu kabla w gruncie. Są to słupki betonowe z zaznaczonym symbolem K lub M. Istnieją jeszcze słupki telekomunikacyjne. Słupek telekomunikacyjny służy do ustawiania bezpośrednio w gruncie jako osłona zakończenia kabli telekomunikacyjnych.

Mają one podstawę betonową a korpus wykonany jest z uniepalnionego polietylenu o wysokiej gęstości. Służy on między innymi do przeprowadzania pomiarów sieci, jak i do wpinania się doń w celu sprawdzenia łączności. Telekomunikacja zajmuje się transmisją informacji na odległość za pomocą fal radiowych lub przewodów. Przewody takie są zamontowane w gruncie lub nad ziemią. Prawidłowo położone lub zawieszone przewody gwarantują odpowiedni przepływ informacji. Materiał, z którego wykonuje się przewody i słupki jest odporny na warunki atmosferyczne, jeśli chodzi o działanie wysokich i niskich temperatur.

Zagrożeniem może być silna wichura, czy uszkodzenia mechaniczne wynikające z przyczyn niezależnych: wypadki drogowe, lotnicze, uszkodzenia remontowe i inne. Słupki oznaczeniowe i telekomunikacyjne są ważnym elementem w całej sieci przesyłowej. Od ich sprawności zależy kondycja całej sieci. Narażone są one na uszkodzenia, ale natychmiast podjęta akcja remontowa przywraca ich sprawność. Można również nieumyślnie uszkodzić słupek. Bądźmy więc ostrożni i z uwagą korzystajmy z przestrzeni publicznej, gdyż przestrzeń ta i nam również jest nieobojętna.