Systemu Informacji o zagrożeniu w zakładzie produkcyjnym

W zakładach produkcyjnych nad bezpieczeństwem pracowników czuwają systemy ostrzegające przed czynnikami zagrożenia. Oprócz podstawowych układów ochrony przeciw pożarowej występują systemy zbierające dane o nieszczelnościach i awariach maszyn. Po stwierdzeniu występowania sytuacji zagrożenia emitowane są sygnały dźwiękowe. Dla uzyskania lepszego efektu ostrzegawczego umieszczone na ścianach oprawy awaryjne emitują efekty świetlne. W zależności od przyjętych standardów dobierana jest kolorystyka światła i częstotliwość sygnałów. Umieszczenie lamp awaryjnych powinno być zlecone firmie, która również opracuje projekt takiej instalacji.

Ostrzeżenie pracowników o występowaniu zagrożenia w miejscu pracy jest tylko pierwszym etapem ewakuacji personelu. Prawidłowe oświetlenie awaryjne połączone z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych skróci czas potrzebny na opuszczenie budynku. Rozmieszczone lampy powinny być widoczne również w trudnych warunkach podczas pożaru i znaczącego zadymienia. Znaki ewakuacyjne wykonywane są z użyciem farb fluorescencyjnych i odblaskowych widocznych w słabym oświetleniu.

Instalacja oświetlenia awaryjnego spełnia również funkcje techniczne i przydatna jest podczas wykonywania czynności przez pracowników technicznych, jak i służb ratunkowych. Często takie oświetlenie posiada własnym układ zasilania, przez co jest ono niezależne od sieci energetycznej. Taka możliwość dodatkowego oświetlenia przyspiesza prace związane z oceną stanu obiektu po włączeniu instalacji alarmowej. Również służby ratunkowe mogą sprawnie prowadzić akcje ewakuacyjną lub ratunkową.

Elementy użyte do budowy oświetlenia z lampami alarmowymi powinny spełniać parametry określone w normach przeciwpożarowych. Klasa szczelności przed wilgocią oznaczona jest na obudowie lampy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest krata stalowa chroniąca szklany klosz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe wymagania dotyczą stosowania lamp w pomieszczeniach, gdzie występuje wyższy poziom wilgotności oraz duża ilość pyłu zawieszonego w powietrzu.